Nätverket Berättarnätet Sverige

Ett illustrerat öppet fönster med utsikt

Från organisation till öppet nätverk

Hösten 2020 ombildades Berättarnätet Sverige från riksorganisation till Nätverk utan central styrelse och ekonomi.
Inget är ändrat med målsättningen att verka för det muntliga berättandet med olika arrangemang berättargrupper och berättare i landet.
Facebook-sidan fortsätter vi alla att informera om och bjuda in till olika berättar-aktiviteter som är aktuella.
På denna webbplats vill vi samla alla berättargrupper, berättare, föreningar och se till att aktuella länkar till dessa finns med.
Besökare som söker efter berättar-arrangemang, berättare och berättarprojekt, berättarkurser
kan finna aktuell information på berättares och föreningars egna webbsidor eller via deras sociala medier.
Vi har också en Facebook-diskussionsida där man kan diskutera om kommande evenemang eller göra egna inlägg.

Välkommen till nätverket.

/Marinella Rolfart, Berättarnät Norrköping